Wizją Spółki Steinhaus – jest zdobycie pozycji lidera w branży przetwarzania informacji pod kątem decyzji biznesowej oraz zastosowania tych informacji w dynamicznie rozwijającej się branży Sztucznej Inteligencji wspartej Teorią Gier. Inwestycja w wiedzę i rozwój firmy jest nieodzownym elementem wizji firmy i w trakcie rozwoju określona przez Zarząd część dochodów będzie przeznaczana na rozwój technologii i badań.

Misją jest – wykorzystanie światowych zasobów informacji, tak aby stały się one dostępne i użyteczne w sposób umożliwiający dostarczanie inwestorom (klientom) najwyższej jakości produktu w rozsądnej cenie, pozwalającego się odnaleźć w skomplikowanej przestrzeni biznesowej i usług, pozwalających podjąć decyzję jak najlepszą dla nich.  


Cel główny – aby system Steinhaus i marka była wybierana jako produkty pierwszego wyboru przez Inwestorów, architektów, badaczy, nauczycieli w kraju i zagranicą, co w przyszłości pozwoli firmie osiągnąć status Lidera w zakresie przetwarzania informacji poprzez TG i SI zarówno w Polce i na Świecie.

Strategia – konsekwentne budowanie wartości spółki poprzez inwestycje w wiedzę, wspieranie kreatywności i efektywne zarzadzanie zasobami. Udokumentowanie własnych działań badawczych i rozwojowych. Wprowadzanie odpowiednich systemów zarządzania jakością ISO 9001, w celu zwiększenia bezpieczeństwa klientów, wiarygodności firmy oraz optymalizacji procesów wewnątrz firmy.

Zadania, działania – poza wymienionymi powyżej działaniami: Spółka chce stworzyć do 2025 roku Centrum Sztucznej Inteligencji i Teorii Gier, która w najbliższych latach będzie jednym z podstawowych narzędzi na świecie w zakresie podejmowania decyzji we wszystkich dziedzinach nauki, przemysłu oraz życia.