Nasza Wizja 1

Wizją Spółki Steinhaus – jest zdobycie pozycji lidera w branży przetwarzania informacji pod
kątem decyzji biznesowej oraz zastosowania tych informacji w dynamicznie
rozwijającej się branży Sztucznej Inteligencji wspartej Teorią Gier. Inwestycja
w wiedzę i rozwój firmy jest nieodzownym elementem wizji firmy i w trakcie
rozwoju określona przez Zarząd część dochodów będzie przeznaczana na rozwój technologii
i badań.

Misją jest – wykorzystanie
światowych zasobów informacji, tak aby stały się one dostępne i użyteczne w
sposób umożliwiający dostarczanie inwestorom (klientom) najwyższej jakości
produktu w rozsądnej cenie, pozwalającego się odnaleźć w skomplikowanej
przestrzeni biznesowej i usług, pozwalających podjąć decyzję jak najlepszą dla
nich.

Cel główny
aby system Steinhaus i marka była wybierana jako produkty pierwszego wyboru
przez Inwestorów, architektów, badaczy, nauczycieli w kraju i zagranicą, co w
przyszłości pozwoli firmie osiągnąć status Lidera w zakresie przetwarzania
informacji poprzez TG i SI zarówno w Polce i na Świecie.

Strategia
konsekwentne budowanie wartości spółki poprzez inwestycje w wiedzę, wspieranie
kreatywności i efektywne zarzadzanie zasobami. Udokumentowanie własnych działań
badawczych i rozwojowych. Wprowadzanie odpowiednich systemów zarządzania
jakością ISO 9001, w celu zwiększenia bezpieczeństwa klientów, wiarygodności
firmy oraz optymalizacji procesów wewnątrz firmy.

Zadania, działania – poza wymienionymi powyżej działaniami: Spółka chce stworzyć do 2025 roku Centrum Sztucznej Inteligencji i
Teorii Gier, która w najbliższych latach będzie jednym z podstawowych narzędzi
na świecie w zakresie podejmowania decyzji we wszystkich dziedzinach nauki,
przemysłu oraz życia.