OPTYMALIZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH 1

Celem każdego przedsiębiorstwa jest jak najsprawniejsze funkcjonowanie – jedna z metod usprawniania działalności firmy koncentruje się na procesach biznesowych. Analiza, optymalizacja i odpowiednie wsparcie systemowe procesów biznesowych to klucz do sukcesu. Dzięki opisowi procesów zachodzących w firmie (oraz na styku z otoczeniem zewnętrznym), odpowiedniemu – syntetycznemu – ich przedstawieniu w postaci modeli można w rzetelny sposób je poukładać, aby usprawnić funkcjonowanie firmy (unikając suboptymalizacji, t.j. usprawnienia funkcjonowania wyłącznie jednego obszaru firmy kosztem innych obszarów).

Analiza procesów biznesowych to pierwszy krok na drodze usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa. Obejmuje on analizę firmy pod kątem sekwencji działań podejmowanych przez pracowników firmy we współpracy z otoczeniem oraz wewnątrz przedsiębiorstwa.

W wyniku tej analizy powstaje opis algorytmów funkcjonowania przedsiębiorstwa i poszczególnych jego jednostek. Dzięki opisowi procesów zachodzących w firmie odpowiedniemu – syntetycznemu – ich przedstawieniu w postaci modeli , można przejść do optymalizacji procesów i wprowadzenia ich usprawnień. Przeprowadzenie całego cyklu działań analizy – modelowania – optymalizacji – modyfikacji procesów biznesowych pozwala na wprowadzenie usprawnień w funkcjonowaniu i zarządzaniu przedsiębiorstwem.