TEORIA RACJONALNGEGO WYBORU 1

Teoria racjonalnego wyboru (TRW) – jest teorią badająca i modelująca zachowania społeczno- ekonomiczne. Jej korzenie sięgają psychologii społecznej, ekonomii i politologii. Jej interdyscyplinarność pozwala na ukazanie problemu decyzyjnego w szerszym aspekcie.[1] Jest wykorzystywana w naukach społecznych oraz w naukach ścisłych (Biologia, Ekonomia).

Jej zastosowanie opiera się na założeniu intencjonalnego działania jednostek, które starają się osiągnąć swoje cele w jak najszerszym zakresie, biorąc przy tym pod uwagę rozmaite ograniczenia.


[1] https://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_racjonalnego_wyboru